JIŘÍ SCHEINER
NÁCHODSKÁ 164
193 00 PRAHA 9
tel.: 774 554 044, 723 425 015
info@kempbukovanska.cz
www.kempbukovanska.cz
číslo účtu: 0243828339/0800
IČO: 14942518
DIČ: CZ490718234